Dags att budgetera?

Många företag har omfattande budgetarbeten medan andra inte tar sig tid till att budgetera. En budgetprocess kan vara omfattande och beroende på vilken nivå du väljer att budgetera kan det också bli svårt.

I många fall vill du att målsättningar byggs upp av din organisation, så att ni får en god förankring i de mål ni sätter upp. Det kan samtidigt kräva mycket tid och det finns en risk att medarbetare jobbar inåt istället för utåt och framåt, det är också anledningen till att budgetar ibland görs på en enklare nivå.

Vi har skapat Vellox budgetverktyg med inbyggd logik som det gör det enkelt att budgetera, och i Vellox moduler kan du följa upp utfall i Excel eller Power BI – enkelt och kraftfullt.