Efter några år med vårt varumärke Vellox byter vi namn på företaget. Vårt gamla namn Develox AB, som har sitt ursprung i engelskans develop (utveckla), har som namn succesivt spelat ut sin roll. Vellox, som under några år varit ett registrerat varumärke, blir nu också vårt företagsnamn och det finns flera anledningar till bytet.

Förenkla

Vi får ofta höra andra namn på tjänsten. Med ett namn på både företaget och tjänsten hoppas vi att det blir enklare.

Förtydliga

Vi vill förtydliga att vårt företag utvecklar Vellox och därtill stödjande applikationer.

Ökad kännedom

Genom att lägga allt fokus på Vellox hoppas vi kunna öka kännedomen om tjänsten.

Vad är Velllox?

Så här enkelt kan du komma igång med analys- och visualiseringsverktyget Vellox.