Vellox för dig som Inköpare

Analysera

Som inköpare använder du med fördel Vellox Inköps-, Sälj- och Lagermodul. Du kan göra leverantörsuppföljningar och se hur leverantörer lyckas med sin leveranssäkerhet och leveransprecision. Du kan också analysera dina beställningsmönster, orderstock eller lågfrekventa artiklar. Din sortimentsanalys förenklas med hjälp av olika klassificeringar. Du hittar fler exempel på funktioner här»

Du kan också se hur ni lyckas med er leveransservice till era kunder och hitta samband.

Visualisera

Med Vellox kan du enkelt visualisera viktiga trender i olika nyckeltal såsom, Lageromsättningshastighet, Lagervärden, Leveransservice eller Genomloppstider.

Utveckla

Ledtidsanalyser och beställningspunktsanalyser kan hjälpa dig att utveckla er egen och leverantörers leveransservice.

Med prisanalyser får du underlag som hjälper dig med utveckling av dina prisvillkor.

Med hjälp av grupperingar, klassificeringar och drillningar kan du få en bra bild över hur ditt sortiment ser ut och hur du ska prioritera dina artiklar och leverantörer.

Läs mer om Business Intelligence eller Vellox

Vill du veta mer om Vellox?

Jag vill bli kontaktad


Kontakta oss

ROBERT STENVALL
Säljer, utvecklar & utbildar
robert.stenvall@develox.se
+46722254018