Funktioner och paketeringar

Vellox finns i tre paketeringar; Bas, Plus och Max. Du väljer det som passar dina behov.

Vellox Bas

Stort värde för det mindre företaget!

Vellox Bas passar dig med mindre mängder data att analysera eller om du bara har behov av en enklare men drillbar lösning.

Du får möjlighet se nya saker och därmed utveckla din verksamhet. Din analys blir snabb och effektiv och enkel att visualisera.

(från 2390/mån)

Boka demo!

Vellox Plus

För dig med stora datamängder!

Med Plus får du tillgång till alla funktioner inklusive all den löpande utveckling som sker i Vellox.

I Plus kan du tillföra extern data via olika verktyg. Plus passar för dig som vill ha tillgång till allt, alltid.

(från 3290/mån)

Boka demo!

Vellox Max

För dig som vill ha allt!

Med Max får du tillgång till alla funktioner inklusive all den löpande utveckling som sker i Vellox.

 I Max kan du göra anpassningar och tillföra extern data. Du väljer Max när du vill få tillgång till allt och lite till.

(från 3990/mån)

Boka demo!

Jämför Vellox paketeringar

Modulerna Sälj, Inköp, Lager och Ekonomi går att köpa fristående från varandra – i nivåerna Bas, Plus och Max – eller som helhet.

Här kan du se några av funktionerna i respektive modul.

Vellox Bas
125
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Bas
125
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offert
Leveransservice
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Bas
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Klassificeringar
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Bas
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Flerlager
Ekonomi Bas
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Inbetalningar
Budget
Boka demo!
Vellox Plus
500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Plus
500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offert
Leveransservice
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Plus
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Klassificeringar
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Plus
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Flerlager
Ekonomi Plus
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Inbetalningar
Budget
Boka demo!
Vellox Max
1500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Max
1500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offert
Leveransservice
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Max
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Klassificeringar
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Max
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Flerlager
Ekonomi Max
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Inbetalning
Budget
Boka demo!