Funktioner och paketeringar

Vellox finns i tre paketeringar; Bas, Plus och Max. Du väljer det som passar dina behov.

Vellox Bas

Stort värde för det mindre företaget!

Vellox Bas passar dig med mindre mängder data att analysera eller om du bara har behov av en enklare men drillbar lösning i Vellox Power BI.

Du får möjlighet se nya saker och därmed utveckla din verksamhet. Din analys blir snabb och effektiv och enkel att visualisera.

(från 2390/mån)

Boka möte

Vellox Plus

För dig med stora datamängder!

Med Plus får du tillgång till alla funktioner inklusive all den löpande utveckling som sker i Vellox.

I Plus kan du tillföra extern data via olika verktyg. Plus passar för dig som vill ha tillgång till allt, alltid.

(från 3290/mån)

Boka möte

Vellox Max

För dig som vill ha allt!

Med Max får du tillgång till alla funktioner inklusive all den löpande utveckling som sker i Vellox.

 I Max kan du göra anpassningar och tillföra extern data. Du väljer Max när du vill få tillgång till allt och lite till.

(från 4390/mån)

Boka möte

Jämför Vellox paketeringar

Modulerna Sälj, Inköp, Lager och Ekonomi går att köpa fristående från varandra – i nivåerna Bas, Plus och Max – eller som helhet.

Här kan du se några av funktionerna i respektive modul.

Vellox Bas
125
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Bas
125
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offerter
Leveransprecision
Krediteringar
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Velloxunika Brytare
Velloxunika KPIer
Stöd för fler bolag
Boka möte
Vellox Plus
500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Plus
500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offerter
Leveransprecision
Krediteringar
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Velloxunika Brytare
Velloxunika KPIer
Stöd för fler bolag
Lager och Inköp Plus
125
/ Per year
Lagerhistorik (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Lageranalys
Lagerförbrukning
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Plockanalys
Zonanalys
Tid
Flerlager
Inköp
Leveransprecision
Saldoprognos
BP-analys
Artikelbudget
Reklamationer
Velloxunika Mätvärden
Velloxunika Brytare
Stöd för fler bolag
Ekonomi Plus
125
/ Per year
RR, BR
Belopp, Intäkter och Kostnader
Konto, Kontoklass, Kontotyp, Kontogrupp
Objekt, Avdelning, Leverantör, Kund
Valfria Dimensioner
Inbetalningar
Budget
Kundunika rapporter
Stöd för fler bolag
Boka möte
Vellox Max
1500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Vellox för Excel
Vellox Power BI-portal
Vellox Power BI App
Användarstyrning
Nya funktioner
Alltid alla funktioner
Anpassning
Tillkommande datakälla
Sälj Max
1500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Levererat
Klassificeringar
Orderingång
Offerter
Leveransprecision
Krediteringar
Orderstock
Budget, Potential
Bonus
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Velloxunika Brytare
Velloxunika KPIer
Stöd för fler bolag
Lager och Inköp Max
125
/ Per year
Lagerhistorik (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Lageranalys
Lagerförbrukning
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Plockanalys
Frekvansanalys
Tid
Flerlager
Inköp
Leveransprecision
Saldoprognos
BP-analys
Artikelbudget
Reklamationer
Velloxunika mätvärden
Velloxunika Brytare
Stöd för fler bolag
Ekonomi Max
125
/ Per year
RR, BR
Belopp, Intäkter och Kostnader
Kontor, Kontoklass, Kontotyp, Kontogrupp
Objekt, Avdelning, Leverantör, Kund
Valfria Dimensioner
Inbetalning
Budget
Kundunika Rapporter
Stöd för fler bolag
Boka möte