Funktioner och paketeringar

Vellox finns i tre paketeringar; Bas, Plus och Max. Du väljer det som passar dina behov.

Vellox Bas

Stort värde för det lilla företaget!

Vellox Bas passar dig med mindre mängder data att analysera eller om du bara har behov av en enklare men drillbar lösning.

Du får möjlighet se nya saker och därmed utveckla din verksamhet. Din analys blir snabb och effektiv och enkel att visualisera.

Boka demo!

Vellox Plus

För dig med stora datamängder!

Du har många olika typer av transaktioner och möjligheter att bryta din data på. Du kan tillföra extern data till din analys.

I Plus har du ett batteri av funktioner som gör det möjligt att snabbt få fram avancerade analyser, som du enkelt kan visualisera.

Boka demo!

Vellox Max

För dig som vill ha allt!

Med Max får du tillgång till alla funktioner inklusive all den löpande utveckling som sker i Vellox.

I Max ingår en Power BI-licens som tar dina visualiseringar till en högre nivå. Du väljer Max när du vill få tillgång till allt, alltid.

Boka demo!

Jämför Vellox paketeringar

Modulerna Sälj, Inköp, Lager och Ekonomi går att köpa fristående från varandra – i nivåerna Bas, Plus och Max – eller som helhet.

Vellox Bas
125
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Anpassning
Nya funktioner
Sälj Bas
125
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Orderingång
Levererat
Orderstock
Offert
Leveranssäkerhet
Budget, Potential
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Bas
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Bas
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Ekonomi Bas
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Budget
Boka demo!
Vellox Plus
500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Anpassning
Nya funktioner
Sälj Plus
500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Orderingång
Levererat
Offert
Leveranssäkerhet
Orderstock
Budget, Potential
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Plus
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Plus
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Ekonomi Plus
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Budget
Boka demo!
Vellox Max
1500
/ Per year
Vellox Datalager
Mappning
Anpassning
Nya funktioner
Sälj Max
1500
/ Per year
Kalendrar
Fakturerat
Orderingång
Levererat
Offert
Leveranssäkerhet
Orderstock
Budget, Potential
Ordertotaler, Intervaller
Tid
Frakt
Inköp Max
125
/ Per year
Inköpsstock
Registrerade Inköp
Periodberäkning
Inleverans
Leveransprecision
Ledtider
BP-analys
ABC Kombo
Ledtidsavvikelse
Tid
Lager Max
125
/ Per year
Lager (LOH, GLT, MLV, Nuläge)
Utleverans
Inleverans
Lagerflytt
Inventering
Orderinfo
Lagervärdesgrupp
Lageroperatör
Lagertransaktioner
Lagerhantering
Tid
Ekonomi Max
125
/ Per year
RR, BR, Konto
Objekt, Avdelning
Leverantör, Kund
Budget
Boka demo!