Vi försöker reda ut begreppen

Vad är Vellox Business Intelligence och Power BI?
Vad är Vellox Business Intelligence och Power BI?

Det kan nästan kännas lite lustigt att skriva detta inlägget efter sju års utveckling av vår tjänst. Det vi upplever som självklara saker kan för en utomstående vara något helt annat, så vi känner att det kan vara av värde att djupdyka lite i vad Vellox egentligen är och på vilket sätt det kan gagna din verksamhet. Låt oss bryta ner det!

Vad är egentligen Vellox?

I sin kärna är Vellox en omfattande och heltäckande lösning inom Business Intelligence (BI-verktyg) bestående av flera olika delar och som utvecklas i sin helhet av företaget Develox AB. Tänk dig en bro mellan ditt verksamhetssystem och de analysverktyg du använder dagligen, som Power BI och Excel. Vellox är den bron, och mycket mer!

Vilka komponenter bygger Vellox?

  • Integration mot olika verksamhetssystem:  Vi erbjuder för närvarande färdiga integrationer mot 11 olika system på marknaden, Microsoft Business Central, Jeeves, Pyramid, Monitor med flera. Integrationen kan se ut på flera olika sätt beroende på system. Vi använder olika APIer, SQL-anslutningar, ODBC-kopplingar med mera. Det innebär åtskilliga rader med kod som exekveras när rätt data ska hämtas ut. Just rätt data är extremt viktigt i sammanhanget, då en integration måste fungera på ett sätt som säkerställer/säkerställa att all relevant data har lästs ut och inte bara en viss del.

  • Data Warehouse as a Service:  Vellox har ett eget Data Warehouse som drivs av kompetens inom bolaget, på egen hårdvara, i Sverige. Vi har kontroll på alla komponenter och är inte beroende av tredje part, vilket vi tycker är väldigt viktigt med tanke på det ansvar vi har gentemot våra kunder. I vårt Data Warehouse gör vi riktigt avancerade beräkningar, data bearbetas och komprimeras, omvandlas till rätt format och inte minst lagras på ett säkert sätt. Denna process tar tid och kräver stora mängder beräkningskraft från våra databasservrar.

  • Sofistikerade datamodeller:  Vi förbereder våra kunders data så att den är redo att analyseras i Power BI eller Excel med hjälp av vad man kallar färdiga datamodeller. Dessa modeller består av mängder med fördefinierade mätvärden, dimensioner och tabeller som pekar mot vårt Data Warehouse, så att du som kund inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt. Våra datamodeller är designade för att ge dig den mest detaljerade och insiktsfulla analysen och verktygen, för att på egen hand kunna bemästra avancerad BI. Det är därför Vellox har över 5000 mätvärden på plats redan från start.

  • Support, underhåll och utveckling över tid:  Data och analys är levande ting i vår ständigt föränderliga vardag och detsamma gäller för Vellox. Att utveckla en produkt innebär dagligen nya funktioner och förbättringar för att Vellox ska kunna ligga i framkant med marknaden och leva upp till förväntningar hos våra analysdrivna kunder.

Vad är då ett Data Warehouse och varför behövs det ens?

Vi frågade Anders hos oss om en förklaring:

Tänk dig ett stort bibliotek. Om alla böcker bara kastades in slumpmässigt utan någon ordning, skulle det vara nästintill omöjligt att hitta en specifik bok du letade efter. Därför använder bibliotek ett systematiserat arkiveringssystem som följer tydliga regler.

Ett företags data kan liknas vid de enorma bokhögarna som hade uppstått om vi hade haft ett oorganiserat bibliotek. Data kan komma in från olika källor: affärssystem, kunddatabaser, webbplattformar, lagersystem med mera. Om all denna data skulle lagras huller om buller, vore det smått omöjligt att snabbt hämta ut meningsfulla insikter från den.

Ett Data Warehouse fungerar likt bibliotekets arkiveringssystem. Det tar data från alla dessa olika källor, tvättar den, organiserar den, skapar nödvändiga relationer mellan t.ex. fakturor, kunder, artiklar och leveransadresser och lagrar den därefter på ett sätt som möjliggör analyser i t.ex. Power BI. Utan ett Data Warehouse (eller datalager som det kallas i folkmun), blir det svårt att göra avancerade beräkningar och även svårt att lagra stora mängder historisk data över tid.

Vårt företag behöver analysverktyg men varför välja Vellox?

Det finns gott om lösningar ute på marknaden och företag som arbetar med BI, vilket kan göra det svårt att välja rätt samarbetspartner bland alla alternativ. Här är några punkter som vi vill lyfta fram:

  • Bekymmersfri BI i molnet: Inget behov av eget Data Warehouse, servrar eller extra lagring.

  • Kompatibilitet: Färdiga integrationer med de vanligaste systemen på marknaden.

  • Standard och Tillförlitlighet: Power BI och Excel är välkända verktyg, vilket gör det enkelt att komma igång och många känner sig redan hemma bland lösningarna.

  • Centralt & Effektivt: Med allt på ett ställe (Vellox Power BI-portal) blir administration enkel, vilket snabbar upp beslutsprocessen och hela organisationen tittar alltid på samma siffror.

  • Uppgraderingar: Vi förnyar oss ständigt för att ge dig den bästa tjänsten även inom ett område som utvecklas otroligt snabbt. När verksamhetssystemen uppdateras ser vi även till att ligga steget före och vara förberedda med våra integrationer.

Dessutom, om teknisk jargong är lite av din grej, ska du veta att vårt Data Warehouse bygger på teoretiska och välbeprövade grunder. Vi använder Microsoft SQL Server 2019/2022 och säkerställer att Data Governance är i centrum för vårt arbete.

Hoppas detta ger en klarare bild av vad Vellox är och vad det kan göra för dig. Vi är här för att svara på eventuella frågor och hjälpa till i din BI-resa!