Vilket kundbortfall har du?

Det är svårt och dyrt att ta in nya kunder och därför är det viktigt behålla dem du har!

I Vellox kan du till exempel mäta kundbortfall (Churn Rate) som är ett mått på kunder som slutar handla av ditt företag. Enkelt uttryckt är det kunder som inte återkommit till din ”butik” under en period, vanligtvis ett år. Har du ett högt bortfall (%) är det fler kunder som inte handlat.

Om du vill beräkna ditt kundbortfall tar du antalet kunder du hade i början av året, låt säga att det var 250 kunder. Om 10 stycken av dessa kunder inte handlat under året har du ett kundbortfall på 10/250 =4%. När du använder måttet per kvartal eller månad, kan du via en graf se hur ditt kundbortfall förändras.

Kom igång med Vellox på några dagar med hjälp av: vår metod 

Läs mer om våra paketerade moduler: funktioner och paket