Vellox och Pyramid

 Med ett nät av återförsäljare och 6500 installationer är det många som någon gång varit i kontakt med affärssystemet Pyramid Business Studio. Systemet används av många typer av verksamheter såsom företag inom handel, butik, tillverkning och affärskedjor och har en marknadsledande position inom sina segment.  Det är naturligt att Vellox, vars användare också är små och medelstora företag inom handel och industri, har flest användare med Pyramid som affärssystem. Pyramid är ofta omtyckt av sina användare och många företag ligger kvar i systemet även om verksamheten växer. Storleken på företagen varierar, och de företag som samtidigt använder Vellox omsätter mellan ca 20 Mkr och 850Mkr, ett stort spann med andra ord. 

Vellox förenklar

Tänk dig en bro mellan Pyramid och de analysverktyg du använder dagligen, som Power BI och Excel. Vellox är den bron, och mycket mer! I Vellox hittar du ca 5000 mätvärden anpassade för hela din organisation. Som e-handlare vill du se Customer life value (CLV) och som lagerchef vill du följa plockrader. Som ekonomichef vill kunna följa upp budgetar och som säljare vill du följa utvecklingen på kunder och artiklar. Vellox ger dig svaren och istället för att lägga tid på att ta fram din analys, lägger du tid på att analysera och åtgärda. 

Kom igång

Om du har Pyramid som affärssystem är det enkelt att komma igång med Vellox. När du väl bestämt dig är leveranstiden bara ett par dagar innan du har Vellox kraftfulla Power BI-portal framför ögonen.