Vellox – ger dig helt nya möjligheter

Business Intelligence (BI) som är centralt i ett företags utveckling och framgång, har under lång tid varit ovanligt bland små och medelstora företag – det vill vi ändra på med Vellox! Vellox är ett kompetent BI-verktyg för företag inom handel och industri som dig helt nya möjligheter. Läs mer om Vellox