Intervju med Gustav Hedström

Houdini Sportswear började använda Vellox i slutet av 2020. Gustav Hedström jobbar som Business Controller och är en flitig användare av Vellox – vi ställde några frågor till Gustav.

Vad gör Houdini Sportswear?

– Vi på Houdini är en brokig skara vänner från Sverige som jobbar med att skapa framtiden för cirkulära funktionskläder. Ända sedan projektet drog igång 1993 har Houdini utmanat normer i branschen, dels som ett företag lett av kvinnor men också som innovatörer inom hållbar design och som pionjärer inom cirkulära affärsmodeller. I slutändan är syftet att inspirera och bidra till att återskapa bandet mellan människor och naturen. Våra kläder säljs både via återförsäljare, egna butiker och på vår e-handel www.houdinisportswear.com

Hur använder du Vellox i din roll som Business Controller?

-Jag använder Vellox dagligen i flera typer av försäljningsrapporter. Vi skickar veckovis och månadsvis ut rapporter till olika marknader och gör djupdykningar i länder, kunder eller produkter. Största delen handlar om försäljning och orderstock men vi tittar mer och mer på inköp med tanke på de förlängda leveranstiderna och för att få en övergripande kontroll av inköpen kopplat till exempelvis kassaflödet.

Vilka funktioner/avdelningar i er organisation använder Vellox?

-Det är i huvudsak bara jag som skapar rapporterna som skickas ut. Varje avdelning får en skräddarsydd rapport utöver den generella som går ut till alla på Houdini, några gör en djupare analys och även styrelsen får en sammanställning.

Kan du ge något exempel på hur Vellox hjälpt er att utvecklas?

-All data har ju sedan tidigare funnits i Pyramid men den har varit extremt komplex att hämta ut och sammanställa. Vår förra CFO brukade säga att vi inte jobbar med ekonomi utan med datahantering, nu när vi har Vellox jobbar vi med ekonomi och analys igen. Vellox sparar oss väldigt mycket tid och vi har gått från databehandlingsarbete till analysarbete,  rapportering och utveckling av verksamheten.

Har du fler exempel?

-Numera vet vi att det inte blivit några handhavandefel om siffror ser märkliga ut, tidigare funderade vi på om vi gjort fel när vi tog ur data ut Pyramid eller om det var någon Excelformel som inte var rätt. Vellox har gett oss en mycket större effektivitet, tidigare hade vi inte hunnit dra ut den mängden data för alla de rapporter och analyser vi gör idag.

Innan ni startade med Vellox hade ni flera tunga Excelfiler!?

-Jo, innan vi startade med Vellox hade vi individer som var riktigt duktiga i Excel, då krävdes det att de personer vi tog in på dessa roller var lika bra eller bättre på Excel, annars skulle hela vår rapportering haverera. Numera har vi en inbyggd smarthet i Vellox som gör att det blir lättare för någon annan att ta över, man kan bara klicka på en knapp så kommer rapporteringen fortsatt funka.