AI och BI – Vad är skillnaden?

Det talas mycket om “digitalisering” och Artificiell Intelligence (AI) i dessa dagar. AI har en nära släkting i Business Intelligence (BI), men vad skiljer dem åt?

Business Intelligence (BI) lämnar beslutet till dig

BI är i grunden mer traditionellt och lämnar beslutsfattandet till dig. BI utvecklar insikter baserat på information som ofta finns nära tillhands, ofta i de system som du och ditt företag använder i vardagen.

Data kan komma från olika datakällor såsom ERP (Affärssystem), VMS (Lagerhanteringsystem), CRM (Säljstödssystem) eller andra system. Du kan även tillföra data via importer från t ex Excel för att berika dina analyser. Resultatet presenteras i olika plattformar som är utvecklade för att hantera stora mängder data. Plattformarna är också utvecklade för att du och din organisation ska kunna analysera och visualisera din data och skapa underlag för beslut, därför kallas BI ofta för “beslutsstöd”.

AI tar egna beslut

AI är en mer avancerad form som gör att “datorer” själva kan fatta viktiga beslut. AI används ofta för att svara på vad som kommer att hända i framtiden.

Inom AI tränar man datorsystem med målet att kunna förutse och få insikter om framtiden för att till exempel kunna navigera en bil. AI används ofta inom ett snävt avgränsat område och kräver större mängder data, vilket begränsar tillämpningar i många situationer och miljöer. Insamling av data är styrd av lagar (ex GDPR) vilket också begränsar vad som är möjligt.

Man kan tänka sig att enklare former av AI blir mer tillgängligt framöver och att en kombination av AI och BI växer sig stark framöver, att enklare former av AI blir mer tillgängligt.