Får du ut dina prishöjningar i marknaden?

Att inte lyckas med att föra vidare prisförändringar ut i marknaden kan vara kostsamt. Det kan beröva dig nödvändiga marginalkronor eller i värsta fall kräva ytterligare en prishöjning med skadat förtroende som följd.

Samtidigt är det ofta en utmaning för ett handelsföretag att på olika sätt genomföra prishöjningar på ett produktgrupp eller föra vidare en prisavisering från en leverantör. Inför, under och efter en förändring behöver du ta ett antal beslut, och för att säkerställa att du nått hela vägen behöver du följa upp pris och marginalutveckling. I många fall kan uppföljningen vara komplicerad vilket alltför ofta leder till att det inte blir gjort!

I Vellox hittar du funktioner som hjälper till att synliggöra marginalutveckling på leverantörer, avtal, säljare och artiklar kopplat till dina olika pristyper. Flera av våra kunder har med hjälp av funktionerna kunnat skapa rutiner för hur man enkelt följer upp prisförändringar. Det ger dig möjlighet att agera och på så sätt få ut dina prishöjningar i marknaden.

Lämna ett svar