Vellox Lagermodul med funktioner för WMS och data från Qpick

Vellox Lagermodul hjälper dig att utveckla ditt lager på en mängd olika sätt. Genom automatiska klassningar kan du se frekvenser på artiklar och transaktioner. Se vår film om hur du kan du följa plocktider med hjälp av WMS-data från Qpick. Ta reda på mer om Qpick här.