Skapa en beräkning i Vellox Power BI

Vellox fylls succesivt på med nya mätvärden och funktioner som är enkla att välja från den “datamodell” som finns i tjänsten.

Nu finns en intressant funktion tillgänglig i Power BI, där du kan skapa egna beräkningar baserat på de värden som redan finns. Funktionen finns tillgänglig för dig som har redigeringsmöjlighet i Vellox. Nyheten är än så länge bara släppt som test i Power BI men vår uppfattning är att den fungerar fint.

Se filmen nedan som beskriver hur du gör.