Vellox för dig som VD

Med Vellox som verktyg i ditt arbete som VD kan du analysera och visualisera data med målet att utveckla verksamheten genom väl underbyggda beslut.

Analysera och följa upp

Vellox ger dig snabba och kraftfulla analyser där du med enkla val kan vända och vrida data och skapa insikter på en helt ny nivå.

När du följer upp verksamheten använder du de klickbara vyer som du får vid leveransen. Du kan enkelt justera vyerna utefter de nyckeltal som är viktiga för dig.

Med drillbara vyer kan du snabbt och enkelt följa uppsatta mål och synliggöra avvikelser från planen.

Visualisera

Vad är analyser utan ett kraftfullt sätt att presentera dem? Med Vellox får du ett anpassningsbart och lättanvänt verktyg för att visualisera data – oavsett vem du ska presentera för.

Rapporter som ska skickas till styrelse, ägare med flera är inte längre några problem. Med Vellox gör det inget att rapporten ska vara inne om några minuter – du har professionella dashboards nära tillhands.

Din organisation vill känna sig delaktig och få information om hur det går – det skapar motivation som bidrar till att lyckas med gemensamma mål.

Med Vellox får du möjlighet att visualisera på många olika sätt. Ni kan ha ”vyer” som visas när medarbetarna startar sina datorer, eller på skärmar i korridoren, fikarummet och på lagret som löpande ger information om hur det går. Ni kan naturligtvis även skapa vyer för telefoner och surfplattor.

Utveckla

För att utveckla verksamheten krävs insikter på djupare nivå. Med Vellox datalager får du möjlighet att vända, vrida och kombinera data för att verkligen hitta flaskhalsar, marginaltjuvar och outnyttjade potentialer.

Att ge medarbetare tillgång till Vellox olika moduler ger starkt stöd för korrekta beslut i vardagen och insikter som får din verksamhet att utvecklas och växa med lönsamhet.

Företagsgrupp

Är ni en företagsgrupp? Läs mer här»

Jörgen Sågmanlksdjflk